บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
 
                    จดหมายขอบคุณ
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

        เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 30 ทุน (ทุนละ 1000 บาท) ทั้งสิ้น 30,000 บาท ตามโครงการสร้างรั้ว(ชุมชน) มีสุขอยู่ร่วมโรงงานปี 2555 ด้านส่งเสริมด้านการศึกษาของชุมชน [อ่านต่อ...]
ปรับปรุงทาสีอาคารสอนศาสนาอิสลาม ของ มัสยิดอัลอิตติฮาต

        เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ได้ทำการส่งมอบอาคาร ที่ปรับปรุงทาสีอาคาร เพื่อใช้สำหรับสอนศาสนาอิสลาม ของ มัสยิดอัลอิตติฮาต หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี งบประมาณ 393,000 บาท ตามโครงการสร้างรั้ว (ชุมชน) มีสุขอยู่ร่วมโรงงานปี 2555 ด้านส่งเสริมด้านการศึกษาของชุมชน [อ่านต่อ...]
มอบอาหารกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ

        เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ได้มอบอาหารกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลบ้านบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อจัดอาหารกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 18,000 บาท [อ่านต่อ...]
มอบเงินจำนวน 60,000 บาท จัดอบรม อสม.
100 คน และเครื่องมือตรวจสุขภาพเบื้องต้น+อุปกรณ์จัดตั้งศูนย์ อสม.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


        วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 มอบเงินจำนวน 60,000 บาท จัดอบรม อสม. 100 คน และเครื่องมือตรวจสุขภาพเบื้องต้น+อุปกรณ์จัดตั้งศูนย์ อสม.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท [อ่านต่อ...]
มอบค่าใช้จ่าย โครงการสร้างรั้วชุมชน(มีสุข)
อยู่ร่วมโรงงาน การจัดอบรม อสม.+สาธารณสุขศูนย์มูลฐานชุมชนของ อบต.บ่อวิน จังหวัดชลบุรี


        มอบค่าใช้จ่าย โครงการสร้างรั้วชุมชน(มีสุข) อยู่ร่วมโรงงาน - การจัดอบรม อสม.+สาธารณสุขศูนย์มูลฐานชุมชนของ อบต.บ่อวิน จังหวัดชลบุรี 100 นาย วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 จำนวน 35,000 บาท (ตัดชุด อสม.) [อ่านต่อ...]
การประชาสัมพันธ์เปิดโครงการดำเนินการสร้างอาคารผลิต 9

        การประชาสัมพันธ์เปิดโครงการดำเนินการสร้างอาคารผลิต 9 ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 9.00 - 14.00 น. ให้กับชุมชนหมู่บ้านไข่มุก ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ณ สวนอาหาร BOATBEER [อ่านต่อ...]
มอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตู้จราจรครอบเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรแยกปากร่วม

        เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯ ได้มอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตู้จราจรครอบเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรแยกปากร่วม จำนวน 20,000 บาท ให้กับ สถานีตำรวจภูธรบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตาม โครงการสร้างรั้ว(ชุมชน) มีสุขอยู่ร่วมโรงงานปี 2555 [อ่านต่อ...]
มอบทุนการศึกษาเรียนดีแก่บุตรพนักงานบริษัท ปี 2555

        เมื่อวันที่ 3 และ 4 พฤษภาคม 2555 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานประจำที่เรียนดี โดยไม่จำกัดจำนวนทุนต่อครอบครัว และเพิ่มคุณสมบัติของผู้รับทุน จากประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นถึงระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวนทั้งสิ้น 261 ทุน [อ่านต่อ...]
ร่วมกับ สถานีตำรวจสำโรงเหนือ โดยมีผู้กำกับสถานีตำรวจสำโรงเหนือ พ.ต.อ. ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนร่มโพธิ์

        เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับ สถานีตำรวจสำโรงเหนือ โดยมีผู้กำกับสถานีตำรวจสำโรงเหนือ พ.ต.อ. ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนร่มโพธิ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หันมาเล่นกีฬา และคอยสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตา ร่วมต่อต้านยาเสพติด เป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป [อ่านต่อ...]
บริจาคโลหิตครั้งที่ 1 ปี 2555 สำโรง

        วันที่ 23 เมษายน 2555 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชุมชนซอยศิริคาม ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้บริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 59 ราย จำนวนโลหิตทั้งสิ้น 20,650 ซีซี [อ่านต่อ...]
ร่วมกับ สถานีตำรวจสำโรงเหนือ ปล่อยแถวตำรวจชุมชน จำนวน 540 คนภายหลังผ่านการอบรมตำรวจชุมชน

        เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถานีตำรวจสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้ปล่อยแถวตำรวจชุมชน 54 ชุมชน จำนวน 540 คนภายหลังผ่านการอบรมตำรวจชุมชน เพื่อเริ่มปฏิบัติงานต่อต้านอาชญากรรม และยาเสพติด ณ แมคโคร ถนนศรีนครินทร์ กทม. [อ่านต่อ...]
มอบค่าใช้จ่าย โครงการสร้างรั้วชุมชน(มีสุข)
อยู่ร่วมโรงงาน - การจัดงานวันสายสัมพันธ์


        มอบค่าใช้จ่าย โครงการสร้างรั้วชุมชน(มีสุข) อยู่ร่วมโรงงาน - การจัดงานวันสายสัมพันธ์ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปี วันที่ 11 เมษายน 2555 จำนวน 20,000 บาท [อ่านต่อ...]
ร่วมปลูกต้นไม้ กับ เทศบาลตำบลสุรศักดิ์ จ.ชลบุรี
เมื่อวัน 30 มีนาคม 2555


        เมื่อวัน 30 มีนาคม 2555 บมจ. อลูคอน ได้ร่วมปลูกต้นไม้ กับ เทศบาลตำบลสุรศักดิ์ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองค้อ (วิ่งควาย) ต.หนองค้ด อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี [อ่านต่อ...]
มอบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประจำศูนย์ฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 สถานีตำรวจสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดอบรมตำรวจชุมชน 54 ชุมชน จำนวน 540 คน โดยบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้มอบวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ประจำศูนย์ฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนจำนวน 250,000 บาท [อ่านต่อ...]
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 1/55 (ศรีราชา)
วันที่ 9 มีนาคม 2555


        เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีราชา ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยในการบริจาคครั้งนี้ได้จำนวนโลหิตทั้งสิ้น 75 หน่วย คิดเป็น 26,250 ซีซี [อ่านต่อ...]
มหัศจรรย์วันของหนู ประจำปี 2555 ณ อบต. บ่อวิน

        ด้วยอบต.บ่อวิน ได้จัดงาน มหัศจรรย์วันของหนู ประจำปี 2555 ทางบริษัทฯ จึงสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เนื่องเพราะเห็นถึงความสำคัญของเด็กๆ ซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนของชาติที่จะเติบโตต่อไป โดยในปีนี้จัดขึ้นวันที่ 14 มกราคม 2555 [อ่านต่อ...]
ประชุมการมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1

        การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานอลูมิเนียม (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 1 ของบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ อบต.บ่อวินหมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี [อ่านต่อ...]
โครงการปลูกป่า 5000 ต้น 50 ปี
ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๔ พรรษา


        เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการปลูกป่า 5000 ต้น 50 ปี ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยบริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนบ่อวินตามนโยบายความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อสังคม (CSR) [อ่านต่อ...]
มอบเรือนพยาบาลให้โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)

        บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) มอบเรือนพยาบาลให้โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2554 [อ่านต่อ...]
โครงการปลูกป่ารักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนบ่อวิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาราชันย์

        บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชาวชุมชนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตามนโยบาย ความรับผิดชอบของบริษัท ฯ ต่อสังคม (CSR) โดยขยายพื้นที่การปลูกป่าเพื่อคืนสมดุลทางธรรมชาติ และช่วยลดภาวะโลกร้อน [อ่านต่อ...]
สร้างรั้ว(ชุมชน) มีสุขอยู่ร่วมโรงงาน

        บริษัท อลูคอน จำกัด(มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษา และมีโครงการในการสนับสนุนโรงเรียนในชุมชนตามโครงการ “สร้างรั้ว(ชุมชน) มีสุขอยู่ร่วมโรงงาน” จึงได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) [อ่านต่อ...]
โครงการสร้างรั้ว(ชุมชน) มีสุขอยู่ร่วมโรงงาน

        ตามนโยบายบริษัทฯ เรื่องการดำเนินงานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นชุมชนรอบโรงงานมีผลต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบของโรงงาน ที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งในด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นการสร้างรั้ว(ชุมชน) ให้อยู่ร่วมกับโรงงานอย่างมีความสุข [อ่านต่อ...]
มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ปี 2553

        บริษัทอลูคอนได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 แล้ว โดยมอบทุนการศึกษาจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,656 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,918,000 บาท [อ่านต่อ...]
กิจกรรมบริจาคโลหิต

        บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) สำโรง ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 18 มกราคม 2553 [อ่านต่อ...]
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553

        บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม "มหัศจรรย์ วันของหนู" ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (CSR) ร่วมกับทาง อบต. บ่อวิน ในวันที่ 10 มกราคม 2553 ผู้เข้าร่วมงานเป็นเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเข้าหินและเด็กในพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 300-500 คน โดยทาง บ.อลูคอน ได้จัดเกมส์ "ลุ้น..ช๊อต" และนำของรางวัลมากมายไปร่วมกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้ กล้าคิด กล้าแสดงออก และสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ....[อ่านต่อ...]
       โครงการปลูกป่ารักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนบ่อวิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาส
       เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงปวงชนชาวไทย
                 บริษัท อลูคอน จำกัด(มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่ารักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนบ่อวิน เพื่อถวาย
       เป็นพระราชกุศล ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงปวงชนชาวไทย”
       โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชาวชุมชนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
       [อ่านต่อ...]
โครงการต่อขา เติมฝัน ปันรัก สู่ผู้พิการ (หนึ่งในโครงการ CSR)

        เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ทางบริษัท ได้มอบอลูมิเนียม จำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้กับมูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทย โดยผ่านบริษัท บางกอกแคน เพื่อนำไปทำชิ้นส่วน ส่วนประกอบขาเทียมหรือส่วนประกอบอื่นๆ สำหรับผู้พิการ [อ่านต่อ...]
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อวินลิขิตราษฎร์บำรุง

        บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อวินลิขิตราษฎร์บำรุง ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 30 ทุน รวมเป็นเงิน 30,000 บาท [อ่านต่อ...]
บริษัท อลูคอน จำกัด(มหาชน)
เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ "ลุ้นช๊อต"


        บริษัท อลูคอน จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธ "ลุ้นช๊อต" ให้กับเด็กๆชาวชุมชนบ่อวิน ร่วมกับ อบต.บ่อวิน ในกิจกรรมวันเด็ก "มหัศจรรย์วันของหนู'52" เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี [อ่านต่อ...]
โครงการชาวอลูคอนทำหนึ่งความดีนี้เพื่อพ่อหลวง โดยร่วมกันบริจาคโลหิต จำนวน 199,999 ซีซี
ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552 เวลา 9:00-15:00 น.


        บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดทำโครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พ่อหลวงในโครงการ "หนึ่งความดีนี้...เพื่อพ่อหลวง ร่วมกันบริจาคโลหิต 199,999 ซีซี" ณ บริษัทอลูคอน(สำโรง)
[อ่านต่อ...]
        โครงการปลูกป่ารักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนบ่อวิน
                โครงการปลูกป่ารักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนบ่อวิน วันที่ 4 กันยายน 2551 ณ บริเวณเขายางแดง
        อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี [อ่านต่อ...]
CSR
สนับสนุนด้านกีฬาและสาธารณสุข โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฏร์บำรุง) จ.ชลบุรี


        เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2551 โดยมอบถ้วยและเหรียญรางวัลกีฬาสีประจำปี 2551
[อ่านต่อ...]
นโยบายการดำเนินงาน
เรื่อง ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อสังคมนโยบายการดำเนินงานเรื่อง ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อสังคม CSR (Corporate Social Responsibility) [อ่านต่อ...]
แผนงานมวลชนสัมพันธ์ (CSR)


แผนงานมวลชนสัมพันธ์ (CSR) ปี 2551 สำหรับ โรงงานสำโรง และ โรงงานศรีราชา [อ่านต่อ...]
Scholarship
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานเรียนดีประจำปี 2551


        มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานเรียนดีประจำปี 2551 ที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 180 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 360,000 บาท โรงงานสำโรงจำนวน 99 ทุน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 และโรงงานศรีราชา 81 ทุน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 [อ่านต่อ...]
Scholarship
สนับสนุนการศึกษาของบุตรพนักงาน


        นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการบริษัท ได้มอบทุนการศึกษาประจำปีให้กับบุตรพนักงานที่เรียนดี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น ครอบครัวละ 2 คน คนละ 2,000 บาท โดยมอบไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1,294 ทุน [อ่านต่อ...]
Scholarship
สนับสนุนกิจกรรม ในวันเด็กแห่งชาติ


        เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 คุณเอื้อมพร ภมรบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับ เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) ตั้งอยู่เลขที่ 265/49 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผู้รับมอบ นายประกิจ ภู่ทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ [อ่านต่อ...]
ได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อรองรับการขยายการหลอมอลูมิเนียม
สำหรับใช้ในการผลิตเหรียญอลูมิเนียม

      บริษัทได้มีการปรับปรุงงานด้าน


       - ควัน โดยการติดตั้งอุปกรณ์การกำจัดควัน และจัดการฝึกอบรมพนักงานให้ทำงาน ตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
       - การบำบัดน้ำเสีย ได้มีการสร้างบ่อกำจัดน้ำเสียอย่างถูกสุขลักษณะ และสามารถนำน้ำที่บำบัดแล้ว
       กลับมาใช้ได้ใหม่ เมื่อเดือน กรกฎาคม 2550
       - ปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นพระราชกุศลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษามหาราชันย์
       ในวันที่ 25 ตุลาคม 2550

Waste water treatment project
For safe environment
..For..
Bor-Win community
โครงการปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน [อ่านต่อ...]